POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Vyhlásenie prevádzkovateľa: GYMADERM s.r.o.


Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/680 a zákon č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov, prijímame nasledujúci dokument.

 

         Zabezpečíme, aby osobné a iné citlivé údaje obsiahnuté v našich informačných systémoch boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

 

         Zabezpečíme, aby boli spracúvané len za účelmi uvedenými v evidencii spracovateľských činností.

 

         Vyhlasujeme, že na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky organizačné, personálne a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a rozumnou mierou nákladovosti.

 

         Zaväzujeme sa pracovať v súlade a s rešpektovaním platných zákonov Slovenskej republiky, platných medzinárodných noriem a v maximálnej možnej miere chrániť osobné údaje v našich systémoch. Všetky zlepšenia a postupy informačnej bezpečnosti budeme v budúcnosti zavádzať v súlade s platnými vyhláškami a metodickými usmerneniami.

 

         Za účelom podpory tejto politiky sme v minulosti vypracovali bezpečnostnú dokumentáciu vrátane bezpečnostných smerníc. V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z. z. od 25. mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

 

         Prijímame týmto opatrenia a postupy ochrany osobných údajov uvedené v GDPR bezpečnostnej dokumentácii so záväzkom neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania našej práce.

 

Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poverený personál.

 

Datum: 25.05.2018
Zodpovedná osoba: MUDr. Ľudovít Ševčík 

 

Ordinačné hodiny

PONDELOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
UTOROK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
STREDA NEORDINUJEME
operačný deň NsP Považská Bystrica
ŠTVRTOK 12.00 HOD. – 20.00 HOD.
PIATOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.

Kontakt

GYMADERM s.r.o.
Kukučínova 191
017 01 Považská Bystrica

drsevcik@gymaderm.sk
+421 42 38 10 989 (v čase ordinačných hodín)

Všetky práva vyhradené. Copyright GYMADERM s.r.o. 2011 - 2023. Táto stránka bola vygenerovaná redakčným systémom RedSys.CMS 2.0.
Prehlásenie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR)