CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB

s úhradou pacienta
platný od 1.4.2015

 

  Odborná konzultácia neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 7,00 EUR
  Vyšetrenie registrovanej pacientky na vlastnú žiadosť s vystavením lekárskej správy alebo potvrdenia pre administratívne účely
(pre potreby súdu, polície, poisťovní, ÚPSVaR, zamestnávateľa, VŠ a pod.)
10,00 EUR
  Vyšetrenie neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 30,00 EUR
  Kontrolné vyšetrenie alebo opakované vyšetrenie v tehotenstve neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 12,00 EUR
  Vyšetrenie na vlastnú žiadosť v rozsahu preventívnej gynekologickej prehliadky nehradené zo zdravotného poistenia 40,00 EUR
  Mamologické vyšetrenie neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 10,00 EUR
     
  Ročný manažment starostlivosti pri užívaní hormónovej antikoncepcie na vlastnú žiadosť s možnosťou telefonických konzultácií mimo ordinačných hodín 10,00 EUR
  Príprava a zavedenie antikoncepčného vnútromaternicového telieska na vlastnú žiadosť (bez ceny telieska) 33,00 EUR
  Príprava a vystavenie žiadosti k sterilizácii na vlastnú žiadosť 25,00 EUR
  Príprava a vystavenie žiadosti k umelému prerušeniu tehotenstva na vlastnú žiadosť 35,00 EUR
  Úprava nástupu menštruácie na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  Liquid-Based Cytológia (LBC) na vlastnú žiadosť 25,00 EUR
  Odber konvenčnej cytológie na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  (poplatok laboratóriu v sume 7 EUR sa uhrádza osobitne)   
  Odber HPV na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  (poplatok laboratóriu v sume 43 EUR sa uhrádza osobitne)  
  Jednorazové gynekologické zrkadlo na vlastnú žiadosť 1,00 EUR
     
  Ultrazvukový monitoring pri neplodnosti v priebehu jedného menštruačného cyklu na vlastnú žiadosť 10,00 EUR
  Tehotenské ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť 10,00 EUR
  Flowmetria v tehotenstve na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  Ultrazvukové vyšetrenie pri každej návšteve tehotenskej poradne na vlastnú žiadosť (jednorazový poplatok uhradený na začiatku tehotenstva, príp. alikvotná čiastka v priebehu tehotenstva) 35,00 EUR
  Výklad tehotenského ultrazvukového nálezu sprievodnej osobe 5,00 EUR
  Ultrazvukové určenie pohlavia plodu neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  2D ultrazvuková snímka plodu na vlastnú žiadosť 1,00 EUR
  2D ultrazvukové vyšetrenie plodu registrovanej pacientky s CD/DVD záznamom na vlastnú žiadosť 10,00 EUR
  2D ultrazvukové vyšetrenie plodu neregistrovanej pacientky s CD/DVD záznamom na vlastnú žiadosť 15,00 EUR
  Ultrazvukové nepreventívne vyšetrenie prsníkov na vlastnú žiadosť 10,00 EUR
     
  Vystavenie lekárskej správy alebo potvrdenia, vypísanie žiadosti alebo iného tlačiva na vlastnú žiadosť pre administratívne účely (pre potreby súdu, polície, poisťovní, ÚPSVaR, zamestnávateľa, VŠ a pod.) 5,00 EUR
  Výpis z dokumentácie na vlastnú žiadosť (okamžitý alebo pre administratívne účely) 5,00 EUR
  Opakované vystavenie tehotenského preukazu pre stratu 8,00 EUR
  Kopírovanie na vlastnú žiadosť - 1 strana 0,10 EUR

 

Poplatok za gynekologické, mamologické a tehotenské vyšetrenia na vlastnú žiadosť, ktoré sa neuhrádzajú zo zdravotného poistenia, nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu ani mamografiu a ultrazvukové vyšetrenie prsníkov; tieto vyšetrenia sa uhrádzajú osobitne podľa cenníka príslušného laboratória, resp. pracoviska.

 

Ostatná zdravotná starostlivosť sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, ako aj neodkladná zdravotná starostlivosť u nepríslušných a nepoistených pacientok.

 

Ordinačné hodiny

PONDELOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
UTOROK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
STREDA
ŠTVRTOK 12.00 HOD. – 20.00 HOD.
PIATOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.

Kontakt

GYMADERM s.r.o.
Kukučínova 191
017 01 Považská Bystrica

drsevcik@gymaderm.sk
+421 42 38 10 989 (v čase ordinačných hodín)

Všetky práva vyhradené. Copyright GYMADERM s.r.o. 2011. Táto stránka bola vygenerovaná redakčným systémom RedSys.CMS 2.0.