• CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB

s úhradou pacienta
platný od 1.6.2023

 

 

  Odborná konzultácia neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 12,00 EUR
  Vyšetrenie registrovanej pacientky s vystavením lekárskej správy alebo potvrdenia pre administratívne účely (pre potreby súdu, polície, nekomerčných poisťovní, ÚPSVaR, zamestnávateľa, VŠ a pod.) 12,00 EUR
  Vyšetrenie neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 38,00 EUR
  Kontrolné alebo opakované tehotenské vyšetrenie neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 15,00 EUR
  Vyšetrenie v rozsahu preventívnej gynekologickej prehliadky nehradené zo zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť 55,00 EUR
  Mamologické prvovyšetrenie neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 20,00 EUR
  Kontrolné alebo opakované mamologické vyšetrenie neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 12,00 EUR
  Administratívne úkony, vyhodnotenie výsledkov, stanovenie manažmentu a pod. v mamológii bez mamologického fyzikálneho vyšetrenia u neregistrovanej pacientky 5,00 EUR

 

 

 
  Ročný manažment starostlivosti pri užívaní hormónovej antikoncepcie na vlastnú žiadosť s možnosťou telefonických konzultácií mimo ordinačných hodín 10,00 EUR
  Príprava a zavedenie antikoncepčného vnútromaternicového telieska na vlastnú žiadosť (bez ceny telieska) 50,00 EUR
  Príprava a vystavenie žiadosti k sterilizácii na vlastnú žiadosť 25,00 EUR
  Príprava a vystavenie žiadosti k umelému prerušeniu tehotenstva na vlastnú žiadosť 40,00 EUR
  Úprava nástupu menštruácie na vlastnú žiadosť 12,00 EUR
  Nepovinné očkovanie nehradené zo zdravotného poistenia 6,00 EUR
  Liquid-Based Cytológia (LBC) na vlastnú žiadosť 28,00 EUR
  (v prípade, ak cytologické vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, uhrádza sa osobitne poplatok laboratóriu v sume 8 EUR)   
  Odber konvenčnej cytológie na vlastnú žiadosť 7,00 EUR
  (osobitne sa uhrádza poplatok laboratóriu v sume 8 EUR)   
  Odber HPV DNA na vlastnú žiadosť 7,00 EUR
  (osobitne sa uhrádza poplatok laboratóriu v sume 43 EUR)  
  Odber kultivácie na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  (osobitne sa uhrádza poplatok laboratóriu)   
  Odber krvi na vlastnú žiadosť 5,00 EUR
  (osobitne sa uhrádza poplatok laboratóriu)   
  BabyGen test - určenie pohlavia plodu z krvi matky od 12. týždňa tehotenstva (poplatok sa uhrádza priamo laboratóriu) 100,00 EUR
  TRISOMY test (poplatok sa uhrádza priamo laboratóriu) 350,00 EUR
  TRISOMY test XY (poplatok sa uhrádza priamo laboratóriu) 390,00 EUR
  TRISOMY test + (poplatok sa uhrádza priamo laboratóriu) 450,00 EUR
  TRISOMY test Complete (poplatok sa uhrádza priamo laboratóriu) 530,00 EUR
  Cystická fibróza - doplnkové vyšetrenie k TRISOMY test Complete (poplatok sa uhrádza priamo laboratóriu) 60,00 EUR
  Jednorazové gynekologické zrkadlo na vlastnú žiadosť 2,00 EUR
     
  Ultrazvukový monitoring (endometrium, folikulometria) v priebehu jedného menštruačného cyklu na vlastnú žiadosť 15,00 EUR
  Tehotenské ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť 20,00 EUR
  Flowmetria v tehotenstve na vlastnú žiadosť 12,00 EUR
  Ultrazvukové vyšetrenie pri každej návšteve tehotenskej poradne na vlastnú žiadosť (jednorazový poplatok uhradený na začiatku tehotenstva, príp. alikvotná čiastka v priebehu tehotenstva) 40,00 EUR
  Výklad tehotenského ultrazvukového nálezu sprievodnej osobe 5,00 EUR
  Ultrazvukové vyšetrenie na určenie pohlavia plodu neregistrovanej pacientky na vlastnú žiadosť 12,00 EUR
  2D ultrazvuková snímka plodu na vlastnú žiadosť 2,00 EUR
  2D ultrazvukové vyšetrenie plodu registrovanej pacientky s CD/DVD/USB záznamom na vlastnú žiadosť(médium si treba priniesť) 15,00 EUR
  2D ultrazvukové vyšetrenie plodu neregistrovanej pacientky s CD/DVD/USB záznamom na vlastnú žiadosť(médium si treba priniesť) 20,00 EUR
  Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov nehradené zo zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť 22,00 EUR
     
  Výpis z dokumentácie, vystavenie lekárskej správy alebo potvrdenia, vypísanie žiadosti alebo iného tlačiva na vlastnú žiadosť alebo pre administratívne účely (pre potreby súdu, polície, nekomerčných poisťovní, ÚPSVaR, zamestnávateľa, VŠ a pod.) 5,00 EUR
  Výkon pre komerčné poisťovne – vypísanie tlačív, vystavenie lekárskej správy a pod. (výkon poskytujeme len pacientovi osobne)  30,00 EUR
  (preplatenie nákladov si možno uplatňovať v príslušnej komerčnej poisťovni)  
  Opakované vystavenie tehotenského preukazu pre stratu 10,00 EUR
  Kopírovanie na vlastnú žiadosť - 1 strana 0,40 EUR
     
  Liečba nadmerného potenia v pazuchách aplikáciou botulotoxínu 299,00 EUR

 

Poplatok za gynekologické, mamologické a tehotenské vyšetrenia na vlastnú žiadosť, ktoré sa neuhrádzajú zo zdravotného poistenia, nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu ani mamografiu a ultrazvukové vyšetrenie prsníkov; tieto vyšetrenia sa uhrádzajú osobitne podľa cenníka príslušného laboratória, resp. pracoviska.

 

Zdravotná starostlivosť podľa tohto cenníka sa poskytuje výlučne na základe slobodnej vôle a žiadosti. Ostatná zdravotná starostlivosť sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, ako aj neodkladná zdravotná starostlivosť u nepríslušných a nepoistených pacientok.

 

Ordinačné hodiny

PONDELOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
UTOROK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
STREDA NEORDINUJEME
operačný deň NsP Považská Bystrica
ŠTVRTOK 12.00 HOD. – 20.00 HOD.
PIATOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.

Kontakt

GYMADERM s.r.o.
Kukučínova 191
017 01 Považská Bystrica

drsevcik@gymaderm.sk
+421 42 38 10 989 (v čase ordinačných hodín)

Všetky práva vyhradené. Copyright GYMADERM s.r.o. 2011 - 2024. Táto stránka bola vygenerovaná redakčným systémom RedSys.CMS 2.0.
Prehlásenie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR)