Nadácia LEKÁR

Nadáciu LEKÁR založila Slovenská lekárska komora.

Účelom založenia nadácie je podpora nasledovných verejnoprospešných cieľov a aktivít:
 

  • ochrana zdravia,
  • sústavné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov,
  • rozvoj a skvalitňovanie úrovne poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti,
  • podpora zavádzania nových vyšetrovacích a terapeutických metód v súlade s najnovšími trendmi medicíny,
  • získavanie najnovších medicínskych vedeckých poznatkov a ich aplikácia v bežnej praxi,
  • rozvoj a obnova zdravotníckej techniky a informačných systémov v súlade s najnovšími trendmi v oblasti medicínskej informatiky
  • rozvoj zdravotníckej starostlivosti.

 

Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky a to vo všetkých smeroch jeho činnosti, predovšetkým so zameraním na podporu rozvoja materiálno-technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, podporu začínajúcich neštátnych zdravotníckych zariadení, predovšetkým na vybudovanie zdravotníckeho zariadenia po stránke materiálnej, personálnej a odbornej, podporu vzdelávacích aktivít, podporu zavádzania nových medicínskych postupov do praxe a podporu iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Za venovanie svojich 2% z dane Nadácii LEKÁR Vám úprimne ďakujeme!

 

Bližšie informácie o možnosti a spôsobe venovania 2% z dane Nadácii LEKÁR Vám v prípade záujmu poskytneme v našej ambulancii.

 

Ordinačné hodiny

PONDELOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
UTOROK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
STREDA NEORDINUJEME
operačný deň NsP Považská Bystrica
ŠTVRTOK 12.00 HOD. – 20.00 HOD.
PIATOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.

Kontakt

GYMADERM s.r.o.
Kukučínova 191
017 01 Považská Bystrica

drsevcik@gymaderm.sk
+421 42 38 10 989 (v čase ordinačných hodín)

Všetky práva vyhradené. Copyright GYMADERM s.r.o. 2011 - 2024. Táto stránka bola vygenerovaná redakčným systémom RedSys.CMS 2.0.
Prehlásenie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR)