F.A.Q. - Často kladené otázky

 


 

Kedy treba ísť na prvé gynekologické vyšetrenie?

Mladá dáma by sa mala vybrať ku gynekológovi v prípade, ak má už 18 rokov a ešte gynekológa nenavštívila (od tohto veku treba absolvovať aj gynekologické preventívne prehliadky). Pri zdravotných problémoch treba navštíviť gynekológa aj v nižšom veku. Dôvodom na návštevu u gynekológa býva bolestivá či meškajúca menštruácia, nepravidelný menštruačný cyklus, bolesti v podbruší, výtok, pálenie a svrbenie rodidiel. Nutné je, aby bolo gynekologicky vyšetrené dievča, ktoré má už 16 rokov a menštruáciu ešte nedostalo.

Po príchode do gynekologickej ambulancie najprv absolvujete rozhovor s lekárom, pri ktorom odoberie anamnézu. Pýta na prvý deň poslednej menštruácie, na vek, v ktorom prišla prvá menštruácia, či je menštruačný cyklus pravidelný, koľko dní trvá menštruácia, akej intenzity je menštruačné krvácanie a či je sprevádzané bolesťami. Dospelých žien sa gynekológ spýta aj na pôrody, potraty a interupcie.

Ďalšou otázkou bude otázka na prekonané gynekologické operácie. Veľmi dôležitou je otázka na ochorenia vyskytujúce sa v rodine – výskyt rakoviny a iných ochorení u blízkych príbuzných. Veľký dôraz sa kladie na zisťovanie výskytu rakoviny prsníka a vaječníkov.

Gynekológ sa ďalej pýta na prekonané ochorenia vo všeobecnosti – napr. ochorenia srdca, pľúc, liečenú cukrovku, ochorenia štítnej žľazy. Gynekológa je potrebné informovať o všetkých liekoch, ktoré pravidelne užívate. Nasledujú otázky na alergie, transfúzie, prekonanú tromboembolickú chorobu a zápaly žíl v minulosti, či niekto z rodiny zomrel, alebo prekonal embóliu do pľúc. Gynekológovi treba pravdivo povedať, či fajčíte cigarety. Po všetkých otázkach nasleduje samotné vyšetrenie. Lekára treba upozorniť, že idete na svoje prvé gynekologické vyšetrenie a tiež je dôležité oznámiť, ak ste ešte nemali pohlavný styk.

Do ordinácie sa vstupuje z kabíny bez nohavičiek, preto je vhodné prísť na vyšetrenie v sukni, resp. v dlhšom svetri alebo mikine, prípadne si možno sukňu zapožičať priamo v ambulancii. Pred samotným vyšetrením sa treba vymočiť. Gynekológ vyšetruje v špeciálnom gynekologickom kresle, ktoré umožňuje dôkladne vyšetriť vonkajšie aj vnútorné genitálie. Do kresla sa treba posadiť s mierne pokrčenými nohami a uvoľniť sa. Najprv prebehne vyšetrenie v pošvových zrkadlách, ktoré umožňujú dokonale prezrieť pošvu a krčok maternice. Lekár zároveň môže odobrať ster z krčka maternice na onkocytologické vyšetrenie. Ak dievča ešte nemalo pohlavný styk, gynekológ ju v zrkadlách spravidla nevyšetruje. Potom nasleduje vyšetrenie pohmatom, kedy gynekológ zavedie prsty jednej ruky do pošvy a druhou rukou na bruchu prehmatá oblasť maternice a vaječníkov. Ak je dievča panna, vyšetruje ju gynekológ zvyčajne cez konečník (individuálne cez otvor v panenskej blane). Na uľahčenie vyšetrenia sa používa gél. Po vyšetrení pohmatom nasleduje vyšetrenie ultrazvukom – gynekológ používa buď vaginálnu sondu, alebo u panien brušnú sondu. V prípade, že je dievča panna a bude ju potrebné vyšetrovať brušnou ultrazvukovou sondou, je dôležité mať plný močový mechúr. Naopak, ak sa používa vaginálna sonda, mechúr by mal byť vyprázdnený. Po ukončení vyšetrenia si pacientka oblečie spodnú bielizeň, vyzlečie podprsenku a gynekológ jej na záver vyšetrí prsníky.

Po prvej prehliadke by mala mladá žena u gynekológa získať informácie o základoch intímnej hygieny, o antikoncepcii, o pohlavných chorobách, gynekologických ochoreniach a ich prevencii, ale aj o tom ako často by mala navštevovať svojho gynekológa.
 Preventívna gynekologická prehliadka

 • Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov (najmä onkologických ochorení).
   
 • Na preventívnu prehliadku má nárok každá žena jedenkrát počas kalendárneho roka po dovŕšení 18. roku života alebo od prvého tehotenstva. 
   
 • Náplňou preventívnej prehliadky je: 
  • Dôkladná anamnéza (rozhovor s pacientkou) a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení, poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy.
  • Vyšetrenie vonkajších pohlavných orgánov pohľadom, vyšetrenie v pošvových zrkadlách a pohmatom. Pri vyšetrení v pošvových zrkadlách sa tieto zavádzajú do pošvy, lekár skontroluje pošvovú stenu a krčok maternice, môže odobrať ster z krčka maternice na onkocytologické vyšetrenie a vyšetriť pomocou kolposkopu (špeciálny optický prístroj). Pri vyšetrení pohmatom sa kontrolujú orgány malej panvy (maternica, vajcovody a vaječníky) – ich veľkosť, uloženie, tvar, citlivosť. Prsty jednej ruky pritom lekár zavedie do pošvy a prstami druhej ruky prehmatáva podbrušie. Samozrejme, nemôže sa zabudnúť na vyšetrenie prsníkov a miazgových uzlín v podpazuší.
  • Súčasťou preventívnej prehliadky je aj ultrasonografické vyšetrenie malej panvy a raz za 2 roky aj ultrasonografické vyšetrenie prsníkov vrátane regionálnych miazgových uzlín.
  • Dôležitou súčasťou je skríning (aktívne vyhľadávanie) rakoviny krčka maternice a prsníka. Skríning rakoviny krčka maternice sa realizuje u žien vo veku 23 – 64 rokov odberom a vyšetrením steru („bežnou“ alebo špeciálnou tenkovrstvovou metódou). Skríning rakoviny prsníka predstavuje mamografia, ktorá sa vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov jedenkrát za 2 roky, v prípade výskytu rakoviny prsníka v príbuzenstve raz za rok. 
    
 • Ideálna doba pre preventívne vyšetrenie je po skončení menštruácie. Telo je vtedy v hormonálnom „pokoji“ a výsledky vyšetrenia nie sú skreslené. 
   
 • Pravidelná návšteva gynekológa by sa mala stať bežnou súčasťou zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu. Gynekologické vyšetrenie patrí z hľadiska zdravia ženy a prevencie k najhodnotnejším.
   

Preventívna starostlivosť v materstve

 • Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva u tehotných žien, raz mesačne počas tehotenstva a raz šesť týždňov po pôrode.
   
 • Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie, vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu. Pri vyšetrení brucha a panvy lekár stanoví veľkosť maternice, vyšetrí kostenú panvu na symetriu a primeranosť, vyšetrí krčok maternice a neskôr vyšetruje aj ozvy plodu.
   
 • Súčasťou preventívnej starostlivosti v materstve sú aj:
  • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora,
  • určené špeciálne vyšetrenia podľa potreby, vzhľadom na zdravotný stav tehotnej ženy alebo plodu: 
   • externé kardiotokografické vyšetrenie,
   • ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov, a to najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva,
   • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
   • rady v priebehu tehotenstva.  

 Čo je "Liquid-Based" Cytológia (LBC)?

Je to moderná metóda, ktorá bola špeciálne vyvinutá za účelom odstránenia problémov, ktoré sa vyskytujú pri doteraz používanom "bežnom" cytologickom vyšetrení. Odber z povrchu krčka maternice síce robí gynekológ rovnakým spôsobom, ale pri "Liquid-Based" Cytológii sú odobraté bunky ihneď vymývané do nádobky so špeciálnym roztokom (Liquid = roztok). Ten zabezpečí ich konzerváciu, rovnomerné rozptýlenie a oddelenie od nečistôt a nežiaducich prímesí. V laboratóriu je nádobka so vzorkou spracovaná špeciálnym prístrojom, ktorý vytvorí z odobratých buniek preparát. V takto vytvorenom preparáte sú skúmané bunky usporiadané v jedinej tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný. Posúdenie je jednoznačnejšie a presnejšie. Mnohé vedecké štúdie dokázali, že "Liquid-Based" Cytológia (tenkovrstvová cytológia) poskytuje presnejšie výsledky ako doteraz používané bežné testy.
 

"Liquid-Based" Cytológia zaručuje:

 • Viac istoty, vyššiu presnosť cytologického vyšetrenia

Vďaka prehľadnému obrazu vyšetrovaných buniek v mikroskope je dosahované 2 až 4 násobné zvýšenie záchytu zmenených buniek, a to bez zníženia špecificity záchytu.

 • Jasnejšiu prognózu ďalšieho vývoja zachytených zmien

Viacnásobné vyšetrenie tej istej vzorky a použitie špeciálnych imunocytochemických farbení umožňuje presnejšie určiť charakter zachytených zmien a stanovenie prognózy.

 • Menej opakovaných vyšetrení

Táto metóda zaručuje extrémne nízky výskyt vzoriek nevhodných na vyšetrenie pre nečitateľnosť (prekrytie buniek), alebo pre nízky podiel buniek vhodných na vyšetrenie, keď je nutné odber i vyšetrenie opakovať.

 • Menej návštev u lekára

Vďaka uchovávaniu buniek v špeciálnom roztoku je možné z takto odobratej vzorky vyšetriť aj iné ochorenia, napríklad HPV (Human papilloma virus), Herpes simplex virus a zároveň sa dá potvrdiť prítomnosť niektorých patologických mikroorganizmov.

"Liquid-Based" Cytológia (LBC) je vo svete pre diagnostiku rakoviny krčka maternice metódou prvej voľby, pričom napr. v USA je až 90 % cytologických vyšetrení vykonávaných práve touto metódou. Je zlatým štandardom v  krajinách, ako napr. Veľká Británia, Írsko, Švajčiarsko či Nemecko.
 

 • Pre poistencov zdravotných poisťovní je samotné cytologické vyšetrenie hradené zdravotnou poisťovňou. Úhrada špeciálneho odberového materiálu, odberovej nádobky a prístrojového spracovanie vzorky pri "Liquid-Based" Cytológii však závisí od konkrétnej zdravotnej poisťovne. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v našej ambulancii. 
   


Aký je význam očkovania proti HPV?

Čo je HPV?

Ľudský papilomavírus (HPV) je vysoko nákazlivý, bežný vírus. Približne 40 typov postihuje sliznicu pohlavného systému. Pätnásť z nich je rakovinotvorných (onkogénnych), ktoré môžu spôsobiť vznik prekanceróznych lézií (predrakovinové stavy) až rakovinu krčka maternice. Tie nazývame aj vysokorizikové. Ostatné – nízkorizikové typy HPV môžu spôsobiť vznik genitálnych bradavíc, alebo lézie nízkeho stupňa, ktoré sa nevyvíjajú do rakoviny krčka maternice.
 

Kto sa nakazí HPV?

Ľudský papilomavírus (HPV) postihuje ženy aj mužov. K prenosu dochádza pohlavným stykom alebo aj kontaktom kože v oblasti pohlavných orgánov s osobou, ktorá má HPV. HPV infekcia často nevyvoláva žiadne príznaky. To znamená, že sa môžete nakaziť HPV bez toho, aby ste si vy alebo váš partner boli toho vedomí.
S väčšinou (90%) HPV infekcií si dokáže zdravý organizmus prirodzene poradiť. Problém sa začína vtedy, keď infekcia rakovinotvornými HPV vírusmi pretrváva.
 

O očkovacej látke proti HPV

 • Akú ochranu poskytne očkovanie proti HPV?
  • rakovina krčka maternice
  • predrakovinové zmeny krčka maternice
  • predrakovinové zmeny vonkajších rodidiel
  • predrakovinové zmeny pošvy
  • genitálne bradavice
    
 • Pre koho je určená očkovacia látka proti HPV?

Očkovacia látka proti HPV je pre dievčatá a ženy od veku 9 rokov. Očkovanie je najúčinnejšie pokiaľ ešte nie ste infikovaná žiadnym z typov HPV, proti ktorým vakcína chráni.
Ak žijete sexuálnym životom, je možné, že už ste nakazená niektorým z týchto typov HPV. Avšak ešte stále môžete z očkovacej látky profitovať, lebo aj keď ste už boli vystavená HPV, je nepravdepodobné, že by ste sa vystavili všetkým typom vírusu, ktoré zahŕňa v sebe očkovacia látka proti rakovine krčka maternice. To znamená, že s očkovacou látkou proti HPV by ste stále mohli získať ochranu pred HPV typmi, ktorým ste neboli vystavená.
 

Kde sa možno dať zaočkovať?

Nakoľko je výdaj očkovacej látky viazaný na predpis, treba navštíviť buď detského lekára alebo gynekológa, ktorí samotné očkovanie aj uskutočnia. Pred očkovaním musia zhodnotiť zdravotný stav očkovanej, posúdiť vhodnosť očkovania, prípadne vylúčiť možné dôvody, pre ktoré očkovanie nemožno uskutočniť.
U dievčat, ktoré ešte nezačali pohlavne žiť, netreba robiť dodatočné vyšetrenia. Pokiaľ je žena už sexuálne aktívna, treba urobiť základné gynekologické vyšetrenie.

V našej ambulancii Vás zaočkujeme proti HPV.

 Kedy a ako si vyšetrovať prsníky?

Po 20. roku života by si mala každá žena pravidelne raz mesačne sama vyšetriť prsníky. Najvhodnejší čas na samovyšetrenie prsníkov je obdobie hneď po skončení menštruácie. Vtedy sú prsníky v pokoji bez hormonálnych vplyvov, uvoľnené a nebolestivé, takže sa dobre vyšetrujú. Pokiaľ žena nemá pravidelnú menštruáciu alebo už nemenštruuje, odporúča sa vyšetrovať prsníky vždy v určitom dni kalendárneho mesiaca (napr. vždy v prvý deň mesiaca). Samovyšetrovanie možno vykonávať aj v sprche – niektoré zmeny v prsníkoch sa ľahšie nájdu keď je koža mokrá a klzká.

Postup je jednoduchý:

Krok 1
Vyzlečte sa do pol pása a postavte sa pred zrkadlo. Obidve ruky voľne pripažte a na intenzívnom svetle skúmajte, či nepozorujete zmeny tvaru prsníkov a ich okolia, či sa niekde nevyskytujú zdureniny alebo pokožka nie je ako pomarančová kôra, prípadne niektorá prsná bradavka nie je vtiahnutá dovnútra. Ak nemáte obidva prsníky rovnako veľké, je to prirodzený jav.

Krok 2
Obidve ramená zdvihnite a pokračujte v predchádzajúcom pozorovaní tak, že sa pred zrkadlom pomaly otáčate sprava doľava a zľava doprava.

Krok 3
Uchopte prsníky jeden po druhom medzi svoje dlane a najprv vodorovným, potom zvislým kĺzavým pohybom ich prehmatajte. Pozorujte, či neucítite zatvrdnuté miesto alebo hrčku.

Krok 4
Ľavé rameno spustite dolu, pravou rukou dookola prehmatajte ľavú prsnú bradavku vnútri dvorca, potom ju jemne stlačte, či z nej nepresakuje srvátkový alebo krvavý výtok. Tým istým spôsobom vyšetrite aj pravý prsník.

Krok 5
Ľahnite si na chrbát, podložte si pod hlavu malý vankúšik, pod ľavú lopatku si položte poskladaný uterák tak, aby ste mali ľavý prsník vo vyvýšenej polohe. Pravou rukou si prehmatajte prsník a jeho okolie. Takisto si vyšetrite aj pravý prsník.

Krok 6
Ľavý prsník si prehmatajte jemným hladiacim tlakom vnútornou stranou troch stredných prstov – nie ich končekmi! Začnite zvonka zospodu, krúživými pohybmi dookola, vždy bližšie k prsnej bradavke. Toto urobte dvakrát. Raz majte ruku založenú pod hlavou a raz voľne pripaženú. Takisto postupujte pri prehmatávaní pravého prsníka.

Krok 7
Ľavú ruku si založte pod hlavu a pravou rukou podobnými pohybmi ako v predchádzajúcom prípade si prehmatajte podpazušie, či v ňom nie je hrčka. Takisto si vyšetrite aj pravé podpazušie.

Krok 8
Ľavú ruku voľne pripažte. Pravou rukou si prehmatajte jamku nad kľúčnou kosťou. Takisto si vyšetrite aj pravú stranu.

Ak ste pri samovyšetrení zistili akúkoľvek zmenu v porovnaní s predchádzajúcim vyšetrením, vyhľadajte lekára. Aj keby sa ukázalo, že ide o rakovinu, tak pokiaľ by bola v počiatočnom štádiu, je možnosť vyliečenia veľmi vysoká.

V našej ambulancii Vám zabezpečíme komplexnú mamologickú starostlivosť.

 Aké sú príčiny pošvových výtokov a zápalov?

 • U niektorých žien sa manifestujú len sporadicky, iné majú zasa sklon k recidívam a môžu mať značné problémy.
   
 • Pokiaľ ženu netrápi svrbenie, pálenie atď., nemusí sa znepokojovať miernou alebo občasnou vlhkosťou na spodnej bielizni. Ide o prirodzený pošvový výtok, ktorý má svoju funkciu a svoje pozitíva. Číry sekrét bez zápachu čistí a ochraňuje pošvovú výstelku pred vysušením a tým aj pošvu pred poranením. Vlhkosť tiež uľahčí a spríjemní pohlavný styk, na niektorých mužov naviac pôsobí vzrušujúco vďaka obsahu feromónov. Niektoré ženy sa však v tejto súvislosti nemôžu zbaviť potreby neustálej, prehnanej hygieny, čím si môžu spôsobiť nemalý problém.
   
 • K podporným faktorom vzniku pošvových výtokov a zápalov patrí:
  • gravidita,
  • obdobie po menopauze,
  • cukrovka,
  • oslabená imunita,
  • stres,
  • nádorové ochorenia,
  • narušenie rovnováhy pošvového prostredia vplyvom menštruácie,
  • hormónová antikoncepcia,
  • užívanie niektorých liekov (napr. antibiotík),
  • vyšší podiel cukru, soli a korenín v strave,
  • pri osídlení čreva prenos infekcie z konečníka,
  • nedostatočná hygiena,
  • prehnaná hygiena – príliš časté výplachy a pod. môžu narušiť prirodzenú ochrannú mikroflóru v pošve; rovnako tak používanie tampónov aj mimo dni menštruácie v snahe docieliť maximálnej čistoty môže mať dokonca opačný efekt – tampóny sú totiž navrhnuté k vstrebávaniu a v tomto prípade “vysajú“ aj potrebnú a prirodzenú vlhkosť, vysušia pošvové steny a zhoršia tak príznaky existujúceho výtoku, pretože pošva začne pre svoju ochranu a udržanie vlhkosti produkovať omnoho viac sekrétu než predtým, čo môže mať za následok nepríjemné podráždenie pošvových stien a infekcie,
  • tesné nohavice (džínsy) a nevhodná spodná bielizeň (tesne priliehajúca zo syntetického materiálu, tango nohavičky); spôsobujú dráždenie genitálu a zvyšujú tak jeho sekréciu, vyvolávajú pocity pálenia a svrbenia,
  • častá návšteva kúpalísk a bazénov, dlhé, horúce kúpele,
  • častý pohlavný styk, striedanie sexuálnych partnerov a nechránený styk, zavádzanie rôznych predmetov do pošvy, análny styk (prenos infekcie z konečníka do pošvy) a pod.

 

Odborné rady a materiály týkajúce sa prevencie, rizikových a podporných faktorov pošvových výtokov a zápalov, obdržíte v našej ambulancii. 

 


 

Možno v tehotenstve športovať a cvičiť?

Výber športovej aktivity u tehotných žien ovplyvňuje najmä to, v akom štádiu tehotenstva sa nachádzajú.

Vhodným a pravidelným cvičením sa zlepšuje činnosť orgánov, predovšetkým tých, ktoré sú graviditou najviac zaťažené, ovplyvňuje sa celková nervová vyrovnanosť a celková látková výmena, čo sa priaznivo prejavuje na zdravom spánku.

V tehotenstve možno pestovať takmer každý šport (až do tretieho trimestra), ak je to šport, ktorý žena pestovala pravidelne ešte pred otehotnením a pokračuje v ňom aj naďalej tak, aby si jej telo udržalo dobrú kondíciu.

Počas gravidity je dôležité znížiť intenzitu a náročnosť cvičenia. Vhodné je cvičiť tri krát do týždňa s jednodňovou prestávkou medzi cvičeniami. Cvičenie závisí aj od intenzity – čím je intenzívnejšie, tým by malo byť kratšie.

Na cvičenie si treba vybrať pokojné miesto. Miestnosť by mala byť svetlá, dobre vetraná, s dostatočným priestorom na cvičenie. Odstup od jedla by mal byť viac ako 30 minút, najvhodnejšie je cvičiť pred jedlom alebo pred spánkom na tvrdej podložke.

Žena by počas tehotenstva mala byť veľmi obozretná, ktorej pohybovej aktivite sa bude venovať. V súvislosti s neprimeranou pohybovou aktivitou dochádza k vyplaveniu stresových hormónov, nadmernému výdaju energie a hypoglykémii. Ako dôsledok reakcie organizmu na takúto neprimeranú pohybovú aktivitu môže nastať potrat, predčasný pôrod, krvácanie alebo sťažený pôrod. 

 

V priebehu tehotenstva sa zakazuje cvičiť: 

 • ženám, ktoré sú celkovo vážne choré, napr. pri chorobe pľúc, obličiek, pečene, žlčníka,
 • ženám, u ktorých sa počas gravidity vyskytli príznaky nejakej poruchy, napríklad krvácanie, hroziaci potrat či hroziaci predčasný pôrod,
 • ženám, u ktorých predchádzajúce tehotenstvá prebiehali nepravidelne, ako napríklad opakované potraty a predčasné pôrody alebo nepravidelné polohy plodu.

 

Aké sú vhodné cvičenia A ŠPORTY v tehotenstve?

V prvom období gravidity treba zvýšenú opatrnosť pri cvičení pre relatívne ľahšiu možnosť potratu. Vhodné sú najmä cviky dýchacie, cviky horných a dolných končatín, mierne precvičovanie svalstva brušnej steny a uvoľňovanie a napínanie brušného a panvového svalstva – tak ako pri zadržiavaní moču.

V druhom období gravidity už môže žena cvičiť intenzívnejšie, pretože už lepšie znáša tehotenstvo a s tým spojenú zvýšenú telesnú námahu. Cviky môžu byť náročnejšie a môžu sa precvičovať viackrát. Treba vynechať cviky, ktoré zvyšujú vnútrobrušný tlak a cviky, pri ktorých môžu vzniknúť nárazy a otrasy tela. Odporúčajú sa cviky dýchacie, vrátane bránicového dýchania, cviky na zvýšenie pohyblivosti kĺbov, na upevnenie svalstva chrbtice a na posilnenie panvového dna.

V poslednom období gravidity nastáva rýchly rast plodu a tým zväčšovanie maternice. Preto treba cvičiť opatrnejšie a s menším zaťažením. Vynechať najmä intenzívne cviky priamych brušných svalov, ktoré sú rastúcou maternicou už aj tak dosť napäté. Cviky pre toto obdobie sú dýchacie, predovšetkým bránicové dýchanie a cviky horných a dolných končatín.

 

Plávanie je jedným z vhodných športov v tehotenstve, pretože upevňuje svalstvo, výborne rozvíja vytrvalosť a pozitívne vplýva na krvný obeh. Keďže telo je nadnášané vodou, je málo pravdepodobné, že by si žena mohla presiliť svalstvo či kĺby.

Jóga sa líši od bežných druhov cvičení nielen tým, že obsahuje niektoré zvláštne cviky, ale i úplne odlišnou technikou prístupu k nim. Je založená na súhrne tela a ducha, takže by nemalo dôjsť k prílišnému preťaženiu organizmu a jeho škodlivým následkom a to ani pri náročnejších technikách. Cvičenie jógy napomáha správnemu držaniu tela, naučí ženu ovládať dýchanie a koncentrovať sa v priebehu pôrodu.
Chôdza má veľmi dobrý vplyv na trávenie, krvný obeh a celkovo posilňuje svalstvo chrbta a dolných končatín.
Cvičenie na fitloptách odľahčuje pohyb, žena na nej správne sedí, čiže koriguje sed do správnej polohy. Pri sedení na lopte musí neustále vyvažovať svoju stabilitu a zaťažovať rôzne svalové partie panvového dna. Výhodou cvičenia na fitlopte je, že zabezpečuje tzv. aktívny – dynamický sed, podporuje optimálny sklon panvy – naklopenie dopredu, súhru svalov, kompenzáciu svalovej dysbalancie, pôsobí proti bolesti chrbtice a odľahčuje kĺby.
Kegelove cviky sú veľmi dobré pre všeobecné zdravie ženy po celý jej život. Ide predovšetkým o posilňovanie svalov panvového dna. Pri pôrode je žena schopná uvoľniť svaly panvového dna a tým si pôrod do určitej miery uľahčiť. Tieto svaly sú upnuté na lonovú kosť a slúžia ako akési závesné zariadenie orgánov malej panvy. Na rozlíšenie týchto svalov možno skúsiť zastaviť a opäť začať močenie. Základný Kegelov cvik je ich napínanie a uvoľňovanie viackrát za deň.
Relaxácia je tiež veľmi dôležitá v období gravidity, pretože prispieva k pocitu uvoľnenia a odstráneniu napätia, čo priaznivo ovplyvní aj dieťa. Veľmi vhodná poloha je na chrbte a v neskorších mesiacoch na boku, ktorá je zvlášť výhodná na dlhšie uvoľňovanie. Relaxáciu možno ukončiť kedykoľvek, ale treba ju ukončiť postupne. Žena by sa mala zhlboka nadýchnuť, dobre ponaťahovať a pomaly sa posadiť.
Tehotenská masáž vo všetkých mesiacoch tehotenstva aj po pôrode prináša fyzické i psychické uvoľnenie. Pomôže tiež zlepšiť peristaltiku čriev, ktorá sa v tehotenstve spomaľuje. Masáž slúži aj ako prevencia vzniku trhliniek na koži – strií. Vďaka masáži sa uvoľní napätie v svaloch, taktiež pomôže prekonať únavu. Po masáži sa bude žena cítiť príjemne sviežo a plná energie. V ranom stupni tehotenstva masáž prebieha klasicky na brušku, neskôr na boku. Dôležité je, aby masáž vykonával niekto skúsený, pretože pri tehotenskej masáži treba vynechať určité oblasti, ktoré nie sú pre masáž vhodné.
 

Aké sú nevhodné športy A CVIČENIA v tehotenstve?

Prvý trimester je najrizikovejší, preto by sa žena mala úplne vyhnúť akémukoľvek skákaniu, behu a jazde na koni. Ľahká atletika alebo tzv. sklápačky tiež nie sú vhodné, pretože príliš namáhajú brušné svalstvo. Od 4. mesiaca by sa žena mala vyhýbať hlavne športom, pri ktorých hrozí pád – korčuľovanie, lyžovanie. Hormón relaxín, ktorý uvoľňuje panvové kĺby a kosti a tým ich pripravuje na blížiaci sa pôrod, uvoľňuje i ostatné šľachy a kĺby a tým sa zvyšuje riziko potencionálnych pádov a vykĺbenín. Medzi absolútne nevhodné športy patrí karate, džudo a iné bojové umenia, pretože tu hrozí zranenie brucha, čo môže byť veľmi nebezpečné a ďalej horolezectvo a potápanie – pri týchto športoch hrozí znížený prívod kyslíka v dôsledku obmedzenia dýchania, čo je veľmi nebezpečné pre matku i dieťa. 

 Sex v tehotenstve – áno či nie? 

Sex v tehotenstve

Vo všeobecnosti platí, že ak je tehotenstvo ženy bez komplikácií, môže byť sexuálne aktívna až takmer do okamihu, keď praskne plodová voda. Plodová voda, plodové obaly a svalstvo maternice sú dostatočnou ochranou pre dieťa a preto neexistuje spôsob, ako ho pohlavným stykom poškodiť. Aj keď pri orgazme dochádza k slabým kontrakciám maternice, ani tieto nepredstavujú žiadne riziko. Treba sa vyhýbať prudkému narážaniu, „divokému“ milovaniu a nepoužívať sexuálne hračky (riziko infekcie). Ak lekár zakáže sexuálny styk, treba to rešpektovať. Typický je pokles libida (záujmu o sex) v prvých troch mesiacoch tehotenstva (hlavne keď trpí žena únavou a nevoľnosťou), zvýšenie libida v druhom trimestri (IV. až VII. lunárny mesiac) a opätovný pokles v posledných troch mesiacoch. Občas sa stane, že nechuť k pohlavnému styku pretrváva po celé obdobie tehotenstva.

 

Najvhodnejšie polohy

 • poloha z boku,
 • poloha zo zadu,
 • poloha žena hore.
   

Strach a obavy
Ak po milovaní zostali na plachte jemné krvavé škvrny, pravdepodobne sa nič nedeje. Ženské pohlavné orgány sú v tehotenstve veľmi prekrvené a na krčku maternice vzniká veľa drobnučkých žiliek, ktoré sa môžu porušiť a trochu krvácať. Treba však túto skutočnosť oznámiť lekárovi.
Bolesti pri styku alebo po ňom. Tehotenské zmeny a prekrvenie na vonkajších rodidlách a na prsiach môžu byť niekedy tak výrazné, že dotyk na týchto miestach je nepríjemný a vyvoláva obrannú reakciu. Najlepšie riešenie je o tom partnera informovať a dotykov citlivých miest sa vyvarovať.
Ku koncu tehotenstva môže byť žena nervózna z dlhého čakania, vlastnej nemotornosti a z blížiaceho sa pôrodu. Najčastejšou príčinou nechuti k sexuálnemu životu je v tomto období komplex z veľkého brucha, ako aj zvýšenie obáv o bábätko.

 

Kedy sa treba milovaniu vyhnúť


Prakticky jediným obmedzením sexuálnej aktivity v tehotenstve je riziková gravidita, najmä: 

 • hroziaci potrat alebo predčasný pôrod,
 • vcestná placenta (placenta sa vytvorí v dolnom segmente maternice a čiastočne alebo úplne prekrýva vnútornú bránku),
 • infekcia alebo liečbe vzdorujúci výtok, riziko prenosu infekcie od partnera,
 • krvácanie z rodidiel,
 • pootvorený kŕčok (hrdlo) maternice.

 

Sex po pôrode

Po pôrode sa neodporúča pohlavný styk počas celého šestonedelia (šiestich týždňov po pôrode). Žena po pôrode dva týždne prakticky stále krváca a sexuálny styk by mohol spôsobiť zdravotné komplikácie. Odporúča sa konzultovať možnosť návratu k intímnemu životu s lekárom, pretože každá žena je iná a každý prípad individuálny. Rovnako ako počas tehotenstva, aj po pôrode sa môže stať, že žena sa istý čas na sexuálny život nebude vôbec cítiť, čo je spôsobené nielen hormonálnymi zmenami, ale aj veľkými nárokmi na rodičov, ktorí sa musia v prvom rade starať o svoje novonarodené dieťa.

Na záver treba konštatovať, že v súvislosti s pohlavným stykom počas tehotenstva a bezprostredne po ňom, by sa mal brať ohľad predovšetkým na potreby a pocity ženy. Preto je v tomto prípade dôležitý aj zhovievavý postoj muža a jeho trpezlivosť.
 Je dojčenie v tehotenstve bezpečné?

Názory na dojčenie počas tehotenstva sa rôznia. Pri dojčení sa totiž uvoľňuje hormón oxytocín, ktorý spôsobuje sťahy maternice. Viaceré organizácie zaoberajúce sa dojčením uvádzajú, že žena, ktorá otehotnie počas dojčenia svojho dieťaťa môže za predpokladu fyziologického priebehu tehotenstva aj naďalej dojčiť a neohrozuje ani dojčené dieťa, ani plod, ani seba.
Rozhodnutie ohľadom dojčenia počas tehotenstva je na samotnej žene.
 Koľko sa má pribrať v tehotenstve?

Jednou z možností, ako môže žena posúdiť či má správnu výživu počas tehotenstva, je váhový prírastok, ktorý by mal byť približne 20 %. Hmotnosť tehotnej ženy značne zvýši najmä voda nahromadená v jej tele, plodové vajce a presiaknutie maternice. Prírastok hmotnosti by sa v normálnom tehotenstve mal pohybovať v rozmedzí 9 – 12 kg. Zvyšovanie hmotnosti tehotnej ženy závisí okrem výživy aj od jej pracovného zaťaženia. U ženy s nižšou hmotnosťou by mal byť váhový prírastok v tehotenstve vyšší, u obéznejšej naopak nižší. Žena by mala priberať rovnomerne a výrazne neprekračovať hranice hodnôt pre jednotlivé obdobia tehotenstva. Pre plod je z hľadiska vývoja najvýznamnejší prvý trimester, v ktorom sa vytvárajú základy všetkých orgánov. V tomto období by mala byť strava pestrá a bohatá na ochranné a stavebné látky, najmä vitamíny a bielkoviny. Čo sa týka príjmu energie, tá sa v tomto období nezvyšuje. Naopak, v druhej tretine tehotenstva by mal byť príjem energie a živín vyšší, z dôvodu rastu plodu a orgánov matky ako i tvorby telesných zásob.
 

Nasledujúca tabuľka uvádza, koľko by žena vzhľadom na svoju hmotnosť mala pribrať.
 

Váha ženy
pred otehotnením
Odporučený váhový prírastok
1. trimester  2. a 3. trimester Celé tehotenstvo
Podváha 2,3 kg 0,5 kg/týždeň 12 - 18 kg
Normálna váha 1,2 kg 0,40 kg/týždeň 9 - 12 kg
Nadváha 1 kg 0,25-0,35 kg/týždeň 7 - 10 kg
Obezita 0,7 kg <0,25 kg/týždeň 5 - 7 kg

 

Ak žena priberie menej, môže sa bábätko narodiť predčasne a s nízkou pôrodnou hmotnosťou. V prípade, ak zo stravy vylúči niektorú zložku, ako napríklad vápnik, železo, jód, môže sa stať, že nastanú i funkčné poruchy. Naopak, ak žena priberie priveľa, hrozia jej problémy, ktoré všeobecne nadmerná hmotnosť prináša – problémy s dychom, pohybom, kŕčové žily a podobne. Nemožno vylúčiť ani psychické problémy zo zvýšenia hmotnosti. 

 Čo je predpôrodná psychoprofylaxia?

Jednou z metód uľahčovania pôrodu je psychoprofylaxia, ktorá spočíva v ignorovaní pôrodných bolestí a to koncentrovaním pozornosti na iné vnemy, týkajúce sa vlastného organizmu.

Komplexná príprava rodičky na pôrod (psychická aj fyzická) sa označuje pojmom psychofyzická príprava.
Psychická príprava má za úlohu zbaviť budúcu matku strachu a obáv, pretože pôrod je bežná fyziologická záležitosť.
Cieľom fyzickej prípravy je potrénovať telo tak, aby bolo schopné zvládnuť záťaž v priebehu gravidity a počas pôrodu. Táto časť prípravy zahrňuje gymnastiku a nácvik správneho dýchania, účinného tlačenia a relaxácie v jednotlivých fázach pôrodu.
 

Fyzická príprava

Vlastná príprava sa začína v 3. - 4. mesiaci gravidity predpôrodnou gymnastikou. Cvičenia sa uskutočňujú spravidla raz do týždňa a trvajú až do pôrodu. Každé cvičenie sa začína dýchacími cvikmi v stoji s precvičením horných končatín, nasleduje séria cvikov so zameraním na chrbticu a chrbtové svalstvo, potom sa precvičujú dolné končatiny v sede a v ľahu na chrbte, posilňujú sa stehnové kĺby a napokon sa precvičujú brušné svaly a svalstvo panvového dna. Koncom 8. mesiaca a v 9. mesiaci sa k týmto cvikom pripája nácvik gynekologickej polohy so všetkými úkonmi, ktoré si potom zopakujete v praxi - pri pôrode.

Pri všetkých cvikoch je dôležité koordinovať dýchanie s pohybom. Medzi jednotlivými skupinami cvikov sa precvičuje dýchanie. Sústredením sa na správne dýchanie pri kontrakciách môže rodička odviesť pozornosť od bolestivých podnetov vychádzajúcich z maternice. V mozgovej kôre pritom vzniká ohnisko, ktoré utlmuje všetky okolité miesta. To znamená, že ak sa podnety z oblasti panvy dostanú do mozgu, buď ich rodička nepociťuje ako bolesť, alebo sú utlmené do takej miery, že sú znesiteľné. Aj pravidelným dýchaním teda možno aspoň čiastočne tlmiť vnímanie pôrodnej bolesti. V prvej pôrodnej dobe sa má rodička nadychovať nosom do pľúc a vydychovať otvorenými ústami. Rýchlosť dýchania prispôsobuje úrovni a sile kontrakcie. Na vrchole kontrakcie je dýchanie najrýchlejšie, pri ústupe kontrakcie sa spomaľuje. Na začiatku druhej pôrodnej doby, teda vo chvíli, keď rodička pocíti prvý tlak na konečník, sa musí použiť ďalší spôsob dýchania, a to rýchle a plytké vdychovanie a vydychovanie ústami, pričom pracuje len hrudník, aby bránica netlačila nadol privčas.

Na konci 8. mesiaca a v 9. mesiaci tehotenstva sa precvičuje fáza tlačenia v gynekologickej polohe. Pri vlastnom pôrode sa na začiatku kontrakcie rodička zhlboka nadýchne, zadrží dych, zavrie oči a tlačí celou silou smerom do konečníka. Keďže by jej jedno nadýchnutie nestačilo na celú kontrakciu, pri nedostatku vzduchu vydýchne, opäť sa rýchlo nadýchne a znovu tlačí. Na celú kontrakciu spravidla stačia tri hlboké nádychy.

Významnou súčasťou predpôrodnej gymnastiky je nácvik relaxácie. Vo svaloch spôsobuje uvoľnenie a v mozgu podporuje koncentráciu, čím sa zastierajú bolestivé podnety. Pri relaxácii počas pôrodu sa najviac osvedčila poloha na boku.
 

Teoretická príprava

Kurz teoretickej prípravy zväčša prebieha od 32. týždňa gravidity a trvá 6 týždňov. Po jeho skončení sú budúce matky dostatočne informované o všetkom, čo sa týka gravidity, pôrodu a šestonedelia. V ideálnom prípade nemajú už strach z pôrodu, vedia toho už dosť o fyziológii ženského organizmu a zmenách, ktorými prechádza počas gravidity. Sú oboznámené s jednotlivými fázami pôrodu, vedia ako treba plniť pokyny pôrodníka, dokonca sú teoreticky podkuté aj v oblasti dojčenia, starostlivosti o novorodenca a zmien organizmu v šestonedelí. Súčasťou poslednej lekcie by mala byť návšteva pôrodnej sály.
 Aký má význam odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka A PLACENTY pri pôrode?

Čo je pupočníková krv?

Po narodení dieťaťa ostáva časť jeho krvi v placente a pupočnej šnúre. Tejto krvi hovoríme pupočníková krv. Pupočníková krv obsahuje vzácne kmeňové bunky. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že obsahuje aj také typy kmeňových buniek, ktoré sa v podobnom zložení v krvi už nikdy počas života nevyskytnú. Najdôležitejšie z nich sú tzv. krvotvorné kmeňové bunky. Dnešné moderné technológie umožňujú uchovať bunky z pupočníkovej krvi na dlhé obdobie.

Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dnes využívajú na liečbu (transplantáciu) pri mnohých závažných ochoreniach, ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané a dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné.
 

Prečo uložiť pupočníkovú krv pre dieťa?

 • Pupočníková krv môže zachrániť život - krvotvorné kmeňové bunky, ktoré obsahuje, sa dnes používajú pri liečbe mnohých závažných ochorení.
 • Bunky v pupočníkovej krvi sú odobraté na začiatku života, sú mladé a „čisté“, nezaťažené ochorením či liečbou. Zamrazené v tekutom dusíku sa nepoškodzujú, nemenia a počas uskladnenia prakticky nestarnú.
 • Pupočníková krv uskladnená pre potrebu dieťaťa je vo vlastníctve rodičov a preto má dieťa na ňu výhradné právo.
 • Možnosť okamžitého použitia – pupočníková krv je už pripravená na použitie, netreba plánovať odber kostnej drene a zaťažovať už chorý organizmus. Rýchly prístup ku krvotvorným kmeňovým bunkám môže výrazne zvýšiť šance na vyliečenie.
 • Genetická identita – ide o vlastnú krv dieťaťa, preto po jej podaní nehrozí riziko závažných komplikácií, čo má význam najmä pri jej použití na obnovu krvotvorby po chemoterapii či v regeneratívnej medicíne.
 • Pravdepodobnosť použitia vlastných krvotvorných buniek a teda aj vlastnej pupočníkovej krvi počas života je dnes odhadovaná na 1:400.
 • Pupočníková krv môže v prípade zhody pomôcť pri liečbe niektorých ochorení aj vlastným súrodencom alebo rodičom.

 

Tkanivo pupočníka a jeho využitie

Tkanivo pupočníka je želatínová hmota, ktorá obaľuje cievy v pupočnej šnúre. Obsahuje kmeňové bunky s unikátnymi vlastnosťami, ktoré pochádzajú z obdobia raného vývoja dieťaťa. Najdôležitejšie z nich sú mezenchýmové kmeňové bunky, nachádzajúce sa aj v pupočníkovej krvi, avšak vo výrazne menšom množstve ako v tkanive pupočníka. Tieto kmeňové bunky sú schopné meniť sa na špecializované bunky alebo tkanivá v ľudskom organizme ako napr. kosti, chrupky, šľachy, svaly, nervy, srdcové tkanivá, koža či pečeňové bunky.

Použitie kmeňových buniek z tkaniva pupočníka nie je len vedeckou víziou. Dnes sa už aplikujú v klinických štúdiách u pacientov trpiacich na zlyhanie pečene, cukrovku, sklerózu multiplex, poškodenia srdcového svalu, myelodysplastický syndróm a iné.

Kmeňové bunky z tkaniva pupočníka sa takisto môžu použiť ako podpora pri štandardnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek s cieľom zlepšiť výsledky liečby.

Mezenchýmové kmeňové bunky z tkaniva pupočníka predstavujú alternatívu pre bunkovú terapiu pri regenerácii poškodených tkanív organizmu.

Imunosupresívne a imunomodulačné schopnosti mezenchýmových kmeňových buniek napomáhajú aj pri chronických zápalových a autoimunitných procesoch.

 

TKANIVO PLACENTY A JEHO VYUŽITIE

Tkanivo placenty obsahuje najširšie spektrum buniek spomedzi perinatálnych tkanív, ktoré sú predmetom štúdií. Sú to tiež krvotvorné a mezenchymálne kmeňové bunky, ale navyše aj napríklad endoteliálne kmeňové bunky, ktoré môžu podporovať tvorbu krvných ciev a epiteliálne kmeňové bunky, ktoré majú využitie v dermatológii a oftalmológii. 

 

Odber pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka A PLACENTY

Pupočníková krv sa odoberá z pupočníka a placenty ihneď po narodení dieťaťa, po prestrihnutí pupočnej šnúry. Odber tkaniva pupočníka a placenty sa robí bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi. V čase odberu je dieťa už v starostlivosti detského lekára. Pupočník a placenta sú po pôrode pre dieťa už nepotrebné, preto ho odber nijako nezaťažuje. Keďže sú to orgány dieťaťa, odber nie je pre matku nepríjemný ani bolestivý. Odber vykonáva zaškolený pôrodník.

Odber možno uskutočniť aj pri cisárskom reze, epidurálnej analgézii, pôrode do vody či predčasnom pôrode.

Odber pupočníkovej krvi či tkaniva pupočníka a placenty však v žiadnom prípade nesmie narušiť starostlivosť o mamičku alebo dieťa, nesmie viesť k zhoršeniu situácie pri ťažšie prebiehajúcom pôrode. V prípade komplikácií (ohrozenie života a zdravia matky alebo dieťaťa) sa teda pupočníková krv ani tkanivo pupočníka a placenty neodoberajú – rozhodne lekár. Odber sa taktiež neuskutoční, ak sa u nastávajúcej mamičky zistí závažná infekcia, napr. HIV, syfilis, hepatitída B alebo C.

 

 • Vlastný transplantát pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty je spoplatnený. V základnej cene je zahrnutý odber, transport, spracovanie, vyšetrenie a zamrazenie. 
   

V našej ambulancii Vám zabezpečíme komplexný manažment odberu pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty. 

 


 

Aký je odporúčaný zoznam vecí do pôrodnice?

(môže sa líšiť v závislosti od konkrétneho zdravotníckeho zariadenia)

Doklady:

 • občiansky preukaz
 • tehotenský preukaz
 • preukaz poistenca
 • vydaté – sobášny list
 • slobodné – ak má mať dieťa priezvisko po otcovi, treba doklad o priznaní otcovstva z matriky


Toaletné a hygienické potreby: 

 • uterák, hrebeň, zubná kefka a pasta, hygienické vreckovky, toaletný papier, pôrodnícke vložky, príbor


Oblečenie a obuv: 

 • nočné košele (na rozopínanie vpredu), župan, ponožky, spodná bielizeň, prezuvky

 

Vhodné pomôcky:  

 • špeciálna materská podprsenka s vložkami, detské mydlo, prezuvky pre podpornú osobu pri pôrode, balzam na pery (na vysušené ústa počas pôrodu), sponky a gumičky pri dlhých vlasoch (neprekážajú tak pri pôrode a dojčení), masť na ošetrenie popraskaných bradaviek, jednorazový holiaci strojček, odsávačka na mlieko (pri plochých bradavkách)

 

Pre bábätko do nemocnice:

 • jednorazové plienky
 • látkové plienky
 • vlhké čistiace obrúsky na zadoček
 • cumlík
 • zavinovačka, čiapočka, košieľka, svetrík, dupačky, rukavičky, deka (podľa ročného obdobia)

 

Dôležité telefónne čísla: 

 • pohotovosť: 155
 • záchranný systém: 112
 • NsP Považská Bystrica: 042/4304111

 

Sanitné vozidlo Vás odvezie do pôrodnice podľa spádovej oblasti.

 


 

ČO JE TRISOMY TEST?

Je to neinvazívne prenatálne skríningové vyšetrenie z krvi tehotnej k vylúčeniu niektorých chromozómových porúch plodu už od 11. týždňa gravidity. V prípade záujmu možno určiť aj pravdepodobné pohlavie plodu. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej ambulancii.

 


 

DÁ sa URČIŤ POHLAVIE DIEŤATKA skôr, NEŽ je vidieť na Sone?

Áno, napr. vďaka testu Baby Gen, ktorý robíme aj v našej ambulancii, možno zo vzorky krvi matky za krátky čas a až s 99,5% spoľahlivosťou určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa tehotenstva. Bližšie informácie Vám poskytneme v našej ambulancii.

 


 

DÁ SA LIEČIŤ NADMERNÉ POTENIE v PAZUCHÁCH?

Áno, v našej ambulancii sme začali liečiť nadmerné potenie v pazuchách lokálnou aplikáciou botulotoxínu, ktorý sa aplikuje niekoľkými jemnými vpichmi s použitím tých najtenších ihiel bez potreby anestézie. Botulotoxín zabráni prenosu vzruchu na potné žľazy a tie prestanú na ošetrenom mieste produkovať pot. Dĺžka účinku je až 48 týždňov a ošetrenie možno opakovať.  Bližšie informácie Vám poskytneme v našej ambulancii.

 

Ordinačné hodiny

PONDELOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
UTOROK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
STREDA NEORDINUJEME
operačný deň NsP Považská Bystrica
ŠTVRTOK 12.00 HOD. – 20.00 HOD.
PIATOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.

Kontakt

GYMADERM s.r.o.
Kukučínova 191
017 01 Považská Bystrica

drsevcik@gymaderm.sk
+421 42 38 10 989 (v čase ordinačných hodín)

Všetky práva vyhradené. Copyright GYMADERM s.r.o. 2011 - 2024. Táto stránka bola vygenerovaná redakčným systémom RedSys.CMS 2.0.
Prehlásenie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR)